ที่อยู่บริษัท  ดรากอน ไอที จำกัด  (สำนักงานใหญ่) 

39/380 หมู่ที่ 11 ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี  จังหวัด สมุทราปราการ 10540

ติดต่อ  :   02-013-3688

            096-972-9998 

แฟกซ์ :   02-016-0755

เลขที่ผู้เสียภาษี  0115551007480